Pomáháme na svět projektům, které mění paradigma.

Vize

Sníme o novém příběhu lidstva.
Jsme přesvědčeni, že stávající systém dosluhuje.
Je třeba tvořit nový, laskavý, nevytěžující, respektující limity lidí, přírody i planety.

Věříme, že může vzniknout s pomocí solidarity těch, kteří mají přebytek s těmi, jímž se nedostává.

Vize

Sníme o novém příběhu lidstva.
Jsme přesvědčeni, že stávající systém dosluhuje.
Je třeba tvořit nový, laskavý, nevytěžující, respektující limity lidí, přírody i planety.

Věříme, že může vzniknout s pomocí solidarity těch, kteří mají přebytek s těmi, jímž se nedostává.

* Americký architekt, systémový teoretik, autor, dizajnér, vynálezce, a futurista.

Americký architekt, systémový teoretik, autor, dizajnér, vynálezce, a futurista.

Jak to děláme

Spoluprací s vědomými dárci uvádíme k životu projekty ukazující, že nová řešení už jsou. Mnohé z nich už mají na lokální či komunitní úrovni fantastické výsledky, ale nedokáží porazit tlustou stěnu Status Quo. A proto:

– Dáváme projektům tvář a jasné sdělení.
– Pomáháme jim být vidět.
– Zvyšujeme jejich dosah a dopad.
– Tvoříme blueprinty.
– Tvoříme nový příběh lidstva.
– Zajišťujeme prostředí pro jejich rozvoj a mentorujeme.

– Vyprávíme o tom.

Nemáme recept na jednoduchá řešení, ale někde se musí začít.
A tak jsme začali.

Jak to děláme

Spoluprací s vědomými dárci uvádíme k životu projekty ukazující, že nová řešení už jsou. Mnohé z nich už mají na lokální či komunitní úrovni fantastické výsledky, ale nedokáží porazit tlustou stěnu Status Quo. A proto:

– Dáváme projektům tvář a jasné sdělení.
– Pomáháme jim být vidět.
– Zvyšujeme jejich dosah a dopad.
– Tvoříme blueprinty.
– Tvoříme nový příběh lidstva.
– Zajišťujeme prostředí pro jejich rozvoj a mentorujeme.
– Vyprávíme o tom.

Nemáme recept na jednoduchá řešení, ale někde se musí začít.
A tak jsme začali.

Projekty naplňující naši vizi

Projekty naplňující naši vizi

Nová solidarita

1 % pro nový příběh je formou probouzející se ekonomické solidarity, která již vzniká mezi vědomými dárci. Je vkladem s celospolečenskou návratností. Ta se neodehrává nejen na úrovni finanční, ale probíhá měněním narativu a rozhýbáním systémových změn.

Je to nová forma investice, taková která nás přesahuje. Spolu sázíme pomyslné stromy, v jejichž stínu budou sedět generace po nás.

Nová solidarita

1 % pro nový příběh je formou probouzející se ekonomické solidarity, která již vzniká mezi vědomými dárci. Je vkladem s celospolečenskou návratností. Ta se neodehrává na úrovni finanční, ale probíhá měněním narativu a rozhýbáním systémových změn.

Je to nová forma investice, taková která nás přesahuje. Spolu sázíme pomyslné stromy, v jejichž stínu budou sedět generace po nás.

O čem 1 % pro nový příběh je?

Je o vědomé spolupráci mezi lidmi, jež spojuje touha po spravedlivé a žitelné boudoucnosti. Je to inkubátor nových systémových řešení, jejichž tvůrci se potýkají s nedostatkem peněz, komunikačních schopností a času. Tyto důležité projekty tak vznikají „na koleni“ a nemají dosah.

Díky tomu, že tyto myšlenky často „challengují“ stávající paradigma a nejsou designovány aby generovaly peněžní profit, nepřitahují investory. A tak si nemohou dovolit profesionální tým, který by pomohl projektu být vidět. To chceme změnit.
Přidejte se!

Člověk znalý starého příběhu, vědomý. Ví, že zkoušet nové starými nástroji nedává smysl. Mající vizi, nápad, či projekt, nabízející nové systémové možnosti a řešení, ve kterých mohou prosperovat jak lidé, tak planeta.

Člověk znalý starého příběhu, vědomý. Ví, že zkoušet nové starými nástroji nedává smysl. Oplývá talentem a schopnostmi, které mohou pomoci v realizaci a následném vyprávění příběhu o novém řešení.

Donor, filantrop, osvícený investor který už ví, že stávající destruktivní systém nevyřeší nové volby. Má dostatek peněz a rozumí, že jedině sdílením a spoluprací lze dát šanci novému, můžeme zkoušet nová systémová řešení a tím dát šanci novému příběhu.

Nový Příběh je platforma, která propojuje Vizionáře a Realizátora s Aktivátorem.
Zároveň poskytuje potřebné zázemí a mentoring pro rozvoj projektu.

Jak to funguje?

1.

Vizionář má nápad a potřebuje jej dostat „mezi lidi“, či pomoci ho zrealizovat.

2.

Realizátor a Vizionář dají dohromady srozumitelně formulovaný projekt.

Vyplní formulář a formulují co a kolik prostředků potřebují. Vysvětlí jednotlivé fáze.

3.

Aktivátor si vybere který projekt, či kterou část projektu chce podpořit.

Na základě kapacity se podílí jak časově, tak finančně na „vyprávění“ nového příběhu.

4.

Realizátor a Vizionář vypracují projekt dle dohody. Díky podpoře a prostředkům Aktivátora, spravují o projektu  širokou veřejnost a realizují změny.

5.

Spoluprací a vyprávěním o ní vzniká Nový Příběh. Ten se sdílí na všech komunikačních platformách a vysvětluje se princip nové spolupráce & [(vý)měny], její záměr a cíl.

Jak to funguje?

1.
Vizionář má nápad a potřebuje jej dostat „mezi lidi“, či pomoci ho zrealizovat.
2.
Talent a Vizionář dají dohromady srozumitelně formulovaný projekt. Vyplní formulář a formulují co a kolik prostředků potřebují. Vysvětlí jednotlivé fáze.
3.
Aktivátor si vybere který projekt, či kterou část projektu chce podpořit. Na základě kapacity se podílí jak časově, tak finančně na „vyprávění“ nového příběhu.
4.
Talent a Vizionář vypracují projekt dle dohody. Díky podpoře a prostředkům Aktivátora, spravují o projektu širokou veřejnost a realizují změny.
5.
Spoluprací a vyprávěním o ní vzniká Nový Příběh. Ten se sdílí na všech komunikačních platformách a vysvětluje se princip nové spolupráce & [(vý)měny], její záměr a cíl.

Příklady forem financování/aktivity:

  • Např. dar 1 % z obratu/zisku (proto i ten název)
  • Dobrovolná částka
  • Konkrétní částka na konkrétní projekt
  • Poskytnutí času
  • Poskytnutí věcí (stroj, software, platforma, prostor) nebo cokoli, co pomůže dané myšlence prosperovat a měnit.

Příklady forem financování/aktivity:

  • Např. dar 1 % z obratu/zisku (proto i ten název)
  • Dobrovolná částka
  • Konkrétní částka na konkrétní projekt
  • Poskytnutí času
  • Poskytnutí věcí (stroj, software, platforma, prostor) nebo cokoli, co pomůže dané myšlence prosperovat a měnit.

první
solidární
a životadárný

* Peníze ve službách lidem a planetě.

Lídři a podporovatelé nového příběhu

Mezi lidmi, kteří 1 % pro Nový příběh chtějí aktivně podpořit patří významné osobnosti, které samy svými činy, projekty a podnikáním už nějakou dobu nový příběh představují. Neznáte je z televize a mainstreamových médií, ale tvoří zvětšující se komunitu lidí, kteří si uvědomují, že jako společnost nejdeme dobrým směrem a že je třeba začít tvořit nový, odolný a na laskavých hodnotách založený svět.

Tomáš Hajzler

spisovatel, vydavatel, buřič

Vlado Lobotka

filosof, vizionář a aktivista

Markéta Trubáčková

podnikatelka Maříž

Lenka Papadakisová

mentorka, podnikání hlavou a srdcem

Markéta Vinkelhoferová

šiřitelka sociálního a družstevního podnikání

Josef Patočka

výzkumník a organizátor

Janek Sedlář

autor dokumentární série Žít lehce

Soňa Jonášová

expertka na cirkulární ekonomiku

Petr Doubravský

re-set, platforma pro sociálně ekologickou transformaci

Simona Babčáková

herečka, moderátorka, lektorka, průvodkyně

Andrea Culková

režisérka, vědkyně, rebelka

Tadeáš Žďárský

propagátor nerůstu

Jan Kršňák

Internet a my, Digi děti

Hana Bernardová

průvodkyně poradních kruhů, Nadace Pro půdu, tlumočnice

Jan František Bím

poutník, průvodce krajinami vnějšími i vnitřními

Petra Lepková Melingerová

metodička, lektorka a krajinářka

Dalibor Černý

regenerativní právník, solarpunk, empat a podporovatel inovací v souladu s přírodou

Martin Nawrath

facilitátor, terapeut

Inspirujeme se

Inspirujeme se

Views: 3151