občanská shromáždění

V době souběžných krizí, kdy se radikálně mění klima, kolabují ekosystémy a sociální rozdíly jsou každou minutou větší, je řeba se ptát po tom, jak jako lidstvo můžeme konečně demokraticky dospět k rozhodnutím vysoké kvality, která budou sociálně spravedlivá a budou akceptovat planetární limity.

Řešení jsme našli v demokracii deliberativní (deliberace – hluboké facilitované rokování o určité otázce). Občané v rámci dobře navrženého procesu OS jsou schopni vyjít ze svých sociálních a názorových bublin a skutečně vést kultivovaný dialog. Jsou díky promyšleně navrženému procesu s důkladnou výukovou fází a profesionálně vedenou deliberací schopni přijít s velmi progresivními doporučeními.

Občanské shromáždění je novou formou demokratického rozhodování. Spočívá v ustavení náhodně vybrané skupiny občanů, bez jakékoliv předchozí politické zkušenosti, která je vytvořena s ohledem na demografická kritéria, jako je pohlaví a věk, lokalita, ale i socioekonomický původ, vzdělání či vztah k řešenému tématu. Smyslem je vytvořit miniaturu dané komunity. Úkolem občanského shromáždění je provést důkladnou analýzu daného tématu, diskutovat o různých možných řešeních, zvažovat s nimi spojená pro a proti, a nakonec přijít s promyšleným rozhodnutím založeným na vzájemném konsensu.

Zajímá vás víc?

Views: 58