re-set

Podporujeme sociálně-ekologickou transformaci směřující k novému hospodářskému modelu. Takovému, který bude založený na spolupráci místo konkurence, péči místo sobectví a pluralitních, demokratických formách vlastnictví. Promýšlíme a popularizujeme koncepty pro sociální, ekologickou a demokratickou ekonomiku. Zkoumáme příčiny sociálních a ekologických problémů a hledáme řešení.

Síťujeme aktéry, kteří chtějí participovat na sociálně-ekologické transformaci ekonomiky. Podporujeme sdílení informací a zkušeností mezi sociálními hnutími, akademickým prostředím a širokou veřejností. Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, která usilují o dobrý život pro všechny v různých oblastech. Pomáháme lidem se organizovat a společně prosazovat své zájmy.

Zajímá vás víc?

Views: 75