Pomáháme na svět projektům, které mění paradigma.

Stávající narativ

Survival of the fittest
& gud old volná ruka trhu.

Charles Darwin a Adam Smith definovali příběh života jako boj sobeckých, kde nejsilnější vyhrává. Tyto úvahy formovaly narativy kterým věříme dodnes. Měly vliv na ekonomické koncepty na kterých operuje naše společnost a masivně ovlivnily vnímanou úlohu člověka ve vztahu k druhým, přírodě a matce Zemi.

Tyto myšlenky jsou příběhem nadřazenosti bílého muže všemu a všem. Lidstvo si je vypráví teprve pár minut v celém dni své historie a už nás vedou na pokraj klimatického kolapsu. Magickou hůlkou bílého dobyvatele se stala ekonomika, která dodnes drží destruktivní moc nad přírodou, naším myšlením a naší schopností řešit klimatické problémy.

Ekonomika přestala sloužit, začala ovládat skrze nekonečnou náruč sledovacího kapitalismu.

Stávající narativ

Survival of the fittest
& gud old volná ruka trhu.

Charles Darwin a Adam Smith definovali příběh života jako boj sobeckých, kde nejsilnější vyhrává. Tyto úvahy formovaly narativy kterým věříme dodnes. Měly vliv na ekonomické koncepty na kterých operuje naše společnost a masivně ovlivnily vnímanou úlohu člověka ve vztahu k druhým, přírodě a matce Zemi.

Jejich myšlenky jsou příběhem nadřazenosti bílého muže všemu a všem. Lidstvo si je vypráví teprve pár minut v celém dni své historie a už nás vedou na pokraj klimatického kolapsu. Magickou hůlkou bílého dobyvatele se stala ekonomika, která dodnes drží destruktivní moc nad přírodou, naším myšlením a naší schopností řešit klimatické problémy.

Ekonomika přestala sloužit, začala ovládat.

Jeden příběh končí...

Energie peněz je ve společnosti rozdělena nespravedlivě.

Stávající narativ utvářený chamtivostí a touhou ovládat, drží ohromné prostředky a tak má masivní dosah. Manipuluje našimi city a pudy, deformuje hodnoty, podsouvá falešné hrdiny a přetváří v co věříme. I díky němu se bojíme nového a lpíme na starých, destruktivních schématech. Váháme uvěřit, že jsme poučitelní, že dokážeme reflektovat chyby a přinášet nová funkční řešení. Je nám totiž dokola tvrzeno, že jsme sobecké bestie, na které je třeba cukr a bič.

Ve veřejném prostoru není slyšet o alternativách k systému, nebo jsou napadány a znehodnoceny kvůli obav ze změn nebo potřeb velkých zájmových skupin bránit své ziskové území.

Autoři nových systémů a vizí tím mají svou práci ztíženou, navíc jejich úsilí komplikuje nedostatek peněz, bez kterých dochází síly a energie.

Věříme, že je čas tuto etapu s respektem ukončit.

... a jeden začíná

A začít pomáhat přivádět na svět nové životodárné principy jak se vztahovat k lidskosti a životu na Zemi.

V Novém příběhu věříme, že lidská společnost má již všechny nástroje k tomu, aby vyřešila problémy dnešního světa. Chybí jí ale čerstvý příběh naděje, solidarity, vzájemnosti a lásky. Příběh nového hrdinství, regenerativní a spravedlivé ekonomiky a znovuobjeveného vztahu k přírodě a nám samým.

Protože věříme v sílu příběhů a jejich transformační potenciál, chceme aby ten nový dodával odvahu zkoušet nové myšlenky a koncepce. Proto jsme přišli vyprávět.

Je čas měnit narativy, protože ty stávající už dosloužily.

Přečtěte si.

... a jeden začíná

A začít pomáhat přivádět na svět nové životodárné principy jak se vztahovat k lidskosti a životu na Zemi.

V Novém příběhu věříme, že lidská společnost má již všechny nástroje k tomu, aby vyřešila problémy dnešního světa. Chybí jí ale čerstvý příběh naděje, solidarity, vzájemnosti a lásky. Příběh nového hrdinství, regenerativní a spravedlivé ekonomiky a znovuobjeveného vztahu k přírodě a nám samým. A také ji chybí široce dostupné informace o vznikajících alternativách.

Protože věříme v sílu příběhů a jejich transformační potenciál, chceme aby ten nový dodával odvahu zkoušet nové myšlenky a koncepce. Proto jsme přišli vyprávět.

Je čas měnit narativy, protože ty stávající už dosloužily.

Přečtěte si.

Chceme Happy Ending

Chceme vyprávět „kick ass“ příběhy o nových možnostech jak řešit stávající problémy a tím přetvářet zajeté myšlenkové pasti, které nám brání zkoušet nová systémová řešení.

Chceme s respektem a pokorou uspávat nefunkční a vyprávěním o nových možnostech podpořit to nové, rodící se. Chceme používat sílu příběhu, k pozitivní změně narativů, hodnot a hrdinsvtí, oživit zapomenutý příběh o lásce k Zemi a všemu živému, s vědomím přirozené propojenosti.

Chceme, aby Happy End byl základním právem pro každého.

Visits: 196